Result Media heeft het ontwerp logo, huisstijl, responsive website en nieuwsbrief voor basisschool De Plataan verzorgd.

De basisschool De Plataan wordt bezocht door kinderen die niet allemaal de Nederlandse culturele achtergrond hebben. De kinderen komen vanzelfsprekend in aanraking met allerlei gewoonten en gebruiken; ze ervaren dat ‘gewoon’ soms helemaal niet gewoon is en niet iedereen hetzelfde denkt. Respect leren hebben voor anderen is een belangrijk uitgangspunt van onze school.

Opdrachten

Ontwerp logo, responsive website, huisstijl elementen, digitale nieuwsbrief, sticker en onderhoud website.

Werk

Nieuwsbrief

Hier kunt u zich aanmelden als abonnee voor de nieuwsbrief van Result Media.

Top